donderdag 27 juli 2017

Groei


'Tot 2050 groeit het aantal gezinnen in onze regio met 42%'. Deze woorden sprak ik uit tijdens de midzomerbijeenkomst van 29 juni. Dat zijn forse groeicijfers die mede het gevolg zijn van het feit dat steeds meer mensen in of nabij de grote steden willen wonen. Stichtse Vecht ligt wat dat betreft ideaal tussen de metropolen Utrecht en Amsterdam. Daardoor is de druk op de woningen in de gemeente groot. Dat vertaalt zich uiteraard in de prijs. Wonen in Stichtse Vecht is niet goedkoop.

Nagenoeg alle politieke partijen hebben in hun verkiezingsprogramma's beschreven dat er meer (betaalbare) woningen gebouwd moeten worden. Juist in tijden dat de druk op onze woningmarkt groot is,
helpt dat om ook jongeren die al in de gemeente wonen een eerlijke kans te geven.

De centrale vraag waar het gemeentebestuur mee zit, is waar al die woningen gebouwd moeten worden. Stichtse Vecht is een uitgestrekte gemeente met ruim honderd vierkante kilometer oppervlakte. Je zou  zeggen dat het niet moeilijk is die te bebouwen met woningen. Het tegendeel is waar. Het grootste deel van deze oppervlakte is beschermde natuur of agrarische grond. Verder hebben we veel ruimte nodig voor bedrijven, infrastructuur en de bijbehorende milieuruimte. Uiteindelijk is de conclusie dat het overgrote deel van de nieuwe woningen alleen maar binnenstedelijk gebouwd kan  worden.

Daar zit nu precies het dilemma van de politiek. Potentiële woningbouwlocaties zijn altijd omringd door mensen die er al wonen en meestal niet enthousiast worden van nog meer woningen in de wijk. Zeker als dat bijvoorbeeld om hoge(re) appartementengebouwen gaat. Daar komt bij dat extra woningen ook meer verkeer met zich meebrengen. En meer verkeer heeft gevolgen voor de luchtkwaliteit in de omgeving. Er komt dan namelijk meer fijnstof vrij dat weer
ongewenste effecten heeft op de gezondheid.  
Ik heb de afgelopen maanden de worsteling van de gemeenteraad gezien om de belangen van direct omwonenden af te wegen tegen het belang van, de vaak nog anonieme, woningzoekenden. Het afwegen van zulke grote belangen is een soort kerntaak van de gemeenteraad. Ik heb  gezien hoe serieus men deze taak opneemt. De besluiten die uiteindelijk zijn genomen waren vaak een mooi compromis tussen alle belangen. Of de betrokken inwoners daar ook tevreden over zijn is niet eenvoudig te beantwoorden. Bij een compromis is immers niemand 100% tevreden.

Eén ding is zeker. Elke woning die wij momenteel bouwen is binnen een mum van tijd verhuurd of verkocht aan nieuwe tevreden bewoners. Mensen willen nu eenmaal in of rondom de stad wonen en wegen de nadelen van fijnstof en verdichte woonwijken af tegen voordelen als uitstekende voorzieningen en werkgelegenheid.

De uitdaging van de politiek ligt met name in het verduurzamen van de verkeersstroom en de woonwijken. Pas als dat lukt kan iedereen tevreden zijn.


Tot ziens.

donderdag 20 juli 2017

Vakantie en woninginbraken


De zomervakantie staat voor de deur. In mijn column van vorige week schreef ik al dat het belangrijk is om de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen voor uw woning als u met vakantie gaat. Dat wordt vaak vergeten of er wordt nauwelijks aan gedacht.

Helaas is het een gegeven dat het aantal woninginbraken tijdens de zomervakantie fors toeneemt. Daarom is blijvende waakzaamheid nodig. Immers, niets is vervelender om na een heerlijk ontspannen vakantie te ontdekken dat er is ingebroken. Naast de schade en het verlies aan dierbare en kostbare spullen, is er ook nog het onaangename gevoel dat op de plek waar je je het meest veilig weet, mensen ongevraagd zijn binnengedrongen. Ongenode gasten die jouw huis even hebben afgenomen en je spullen hebben meegenomen. Een gevoel wat veel mensen moeilijk kwijt raken.

Woninginbraken horen juist hierdoor bij de misdrijven die een groot effect hebben op het veiligheidsgevoel van mensen. Om die reden maakt de politie ook veel werk van het aanpakken, maar vooral ook van het voorkomen van inbraken. Dat kunnen ze niet alleen. Want ook bewoners zelf kunnen een belangrijke rol spelen.

Een aanzienlijk deel van de woninginbraken in de zomer is een gevolg van het feit dat mensen hun deuren of ramen niet goed afsluiten en onbewust signalen afgeven dat ze met vakantie gaan. De zogenaamde insluipingen – diefstal zonder inbraaksporen – zorgen voor veel ellende. Zeker omdat je als bewoner het gevoel hebt dat je de dief zelf een handje hebt geholpen. Het plaatsen van de caravan voor de woning is zo’n signaal voor het inbrekersgilde. U kunt dat beter niet doen. Het is namelijk een goede tip voor inbrekers dat u voor enkele weken van huis bent.

Het aantal woninginbraken is in Stichtse Vecht de afgelopen jaren flink gedaald. In 2012 kenden we  een piek van 559 woninginbraken. Door het nemen van verschillende maatregelen konden inwoners, gemeente en politie samen het aantal woninginbraken verminderen tot 179 in 2016. Deze trend zet zich door. Voor dit jaar ligt het aantal inbraken twintig procent lager dan vorig jaar.

Om ervoor te zorgen dat uw woning er bij thuiskomst nog hetzelfde uitziet, geef ik u graag enkele aanvullende preventietips mee om een inbraak te voorkomen.

Licht altijd uw buren in dat u met vakantie gaat. Zij kunnen tijdens uw vakantie een oogje in het zeil houden en ervoor zorgen dat uw woning een bewoonde indruk maakt. Bijvoorbeeld door de brievenbus te legen, planten water te geven, de gordijnen af en toe dicht en open te doen.

Sluit ramen en deuren goed voordat u vertrekt en vergeet vooral het wc-raampje en de schuurdeur niet. Zet tijdschakelaars op verschillende tijden op uw verlichting. Een verlichte woning geeft een inbreker het idee dat er iemand aanwezig is. Deel uw vakantieplannen niet op social media zoals Facebook en laat geen vakantieboodschap achter op uw antwoordapparaat. 

Ik wens u een fijne vakantie toe!


woensdag 12 juli 2017

Reces

Het is weer zomerreces, de jaarlijkse onderbreking van het normale werkschema van het gemeentebestuur. Tijdens het reces heeft het college van B&W net als de leden van de raad de gelegenheid om op vakantie te gaan. Stichtse Vecht moet uiteraard nog steeds bestuurd worden. Daarom zijn er tijdens het zomerreces altijd voldoende leden van het dagelijks bestuur aanwezig om, als de actualiteit daar om vraagt, besluiten te nemen. U zult dan ook niet zoveel van ons zomerreces merken.

We hebben dit bestuurlijke seizoen op 29 juni op een heel prettige manier afgesloten met de Midzomerbijeenkomst. Op deze druk bezochte bijeenkomst in de tuin van Goudestein mochten we meer dan 300 inwoners verwelkomen. En de reacties waren erg positief. We kijken er met veel plezier op terug!

Het afgelopen jaar is in bestuurlijk opzicht een bewogen jaar geweest. De gemeenteraad heeft veel besluiten genomen die lang van invloed zullen zijn op de toekomst van de gemeente.

Het afgelopen jaar is voor mij persoonlijk een turbulent jaar. In mei van dit jaar moest ik u vertellen dat ik ongeneeslijk ziek was. Ik schreef u dat ik longkanker heb en dat een begin zou worden gemaakt met de behandeling.

Dat laatste is inmiddels ook gebeurd. Ik heb nu twee chemokuren en bestralingen achter de rug. De kans dat de behandeling zouden aanslaan was volgens de artsen zo’n veertig procent. Vorige week was ik terug bij mijn behandelend arts en hebben we de situatie van voor en na de behandeling kunnen vergelijken. Dat leverde goed nieuws op. Volgens mijn arts is het effect van de chemotherapie boven verwachting. De omvang van zowel de tumor als de uitzaaiingen is afgenomen.  U kunt zich voorstellen dat ik blij ben met dat nieuws. Het betekent voor mij dat ik enige maanden mag optellen bij de tijd die ik nog heb.

Nu het reces is aangebroken kan ik de nodige rust nemen. Ik neem me voor om mijn werkzaamheden na het reces voorlopig weer voort te zetten. Uiteraard dankzij de medewerking van de leden van de gemeenteraad en van het college van B&W die me daarvoor de ruimte willen geven.

Ik weet me nog steeds gesteund door heel veel mooie, lieve en ontroerende reacties van vrienden, familie, collega’s en inwoners uit de gemeente. Opnieuw bedankt daarvoor!

Wellicht geniet ook u binnenkort van een welverdiende vakantie. Waar u ook naartoe gaat, neem altijd de nodige voorzorgsmaatregelen met het oog op de veiligheid. Geef inbrekers geen kans. Sluit ramen en deuren goed af. Leg uw sleutel niet onder de mat, maar geef die aan buren, vrienden of familie. Zorg voor licht en zicht in en om uw huis. Ik doe dat zeker en raad u aan om dat ook te doen.

Ik wens u een heerlijke zomer en een fijne vakantie toe!


Tot ziens.

donderdag 29 juni 2017

Veiligheidskrant


We leven tegenwoordig in een wereld waarin we ontzettend snel kunnen communiceren. Op elk moment van de dag kunnen we in contact komen met familie, vrienden en collega’s. Maar ook het nieuws is op elk moment van de dag te volgen. Dit heeft veel voordelen, maar ook enkele nadelen. De snelheid van de media zorgt er mede voor dat we veel te horen krijgen over criminaliteit. Dit maakt dat  mensen zich sneller onveilig voelen. Zij willen weten hoe de gemeente criminaliteit aanpakt. Deze week valt de  Veiligheidskrant bij iedereen in de bus.  Daarin kunt u lezen hoe wij werken aan uw veiligheid.

 

In de Veiligheidskrant leest u bijvoorbeeld wie uw wijkagent is en hoe u hem of haar kunt bereiken.  De wijkagenten hebben preventieve tips samengesteld om woninginbraken te voorkomen en tips die ervoor zorgen dat inbrekers uit uw auto blijven en dat uw fiets blijft staan waar hij staat.

Ook besteedt de Veiligheidskrant aandacht aan de brandweer. De postcommandanten zijn op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten voor een veilige leef- en woonomgeving. Zij vertellen u graag meer over het werk dat zij doen. Bent u geïnteresseerd? Stap gerust naar binnen op een oefenavond van de brandweer in uw buurt.

 

Veel mensen dragen bij aan de veiligheid in onze gemeente. Dit zijn niet alleen de politie,  de brandweer en de gezondheidszorg, maar ook de buurtbemiddeling voor burenruzies, het sociaal wijkteam voor problemen binnen een gezin en jeugdgezondheidszorg, de jeugdconsulent en Jeugd-Punt voor problemen en overlast van en met jongeren.

 

Een veilige omgeving creëren kan behoorlijk ingewikkeld zijn. Om hier zo goed mogelijk voor te zorgen, hebben we  veel afspraken gemaakt. In Stichtse Vecht zorgen een intensieve aanpak en een goede samenwerking ervoor dat de criminaliteit de laatste jaren is gedaald. Een daling die ervoor zorgt  dat wij in de top-5 van veiligste gemeenten in Midden-Nederland staan. Dat is iets waar ik als burgemeester trots op ben en wat ik koester. Maar dit betekent niet dat we achterover kunnen leunen. Als je kijkt naar het aantal auto-inbraken het afgelopen jaar, dan is er een forse stijging te zien. Ook hier wordt keihard aan gewerkt.

 

Natuurlijk kunnen wij dit niet zonder uw hulp. Ik ben er dan ook ontzettend trots op dat u de laatste jaren enorm heeft bijgedragen aan de veiligheid van uw eigen buurt. Bijvoorbeeld door mee te doen aan een buurtsignaleringsteam, een WhatsApp-groep of aan Burgernet. Dit blijken efficiënte middelen, die goed aansluiten bij de steeds sneller wordende maatschappij. In de Veiligheidskrant leest u meer daarover. Als gemeente doen we er veel aan om u hierbij te ondersteunen. Het is een groot goed dat u ook bereid bent om na te denken hoe u zelf kunt bijdragen aan een veilige omgeving voor uzelf, uw kinderen en uw buurt? Want alleen samen maken we Stichtse Vecht (nog) veiliger!

Tot ziens.

donderdag 15 juni 2017

veteranendag


Op zaterdag 24 juni vindt in Den Haag voor de dertiende keer de Nederlandse veteranendag plaats. Met dit jaarlijkse evenement bedankt heel Nederland haar 130.000 militaire veteranen voor hun inzet - nu en in het verleden - om oorlog te stoppen, en vrede en veiligheid te bewaren in soms verre oorden.

De veteranen zijn mannen en vrouwen van alle leeftijden. Sinds de Tweede Wereldoorlog heeft Nederland ruim 650.000 militairen ingezet tijdens drie oorlogen en bijna honderd vredesmissies. Nederland heeft momenteel ongeveer 115.250 veteranen. Iets meer dan de helft van hen heeft deelgenomen aan één of meerdere vredesmissies in internationaal verband.

Inmiddels is het traditie geworden dat in Stichtse Vecht de hier woonachtige veteranen apart in het zonnetje worden gezet. Vorige week woensdag vond dit evenement plaats. Als gemeente hebben we speciaal voor hen een bijzondere bijeenkomst georganiseerd. Maar liefst 160 veteranen gaven gehoor aan onze uitnodiging.

Ik kan u zeggen dat ik er trots op ben dat zoveel veteranen hun weg naar deze lokale bijeenkomst inmiddels weten te vinden. Zowel veteranen die lang geleden hebben gediend, maar ook veteranen die kort geleden uitgezonden waren. Veteranen van alle rangen, en van alle defensieonderdelen. Ieder hebben ze hun eigen ervaringen en hun eigen verhalen. Maar allemaal hebben ze dezelfde toewijding. Ze staan echt voor vrede en veiligheid. Alleen daarom al verdienen ze onze waardering.

Het is belangrijk dat wij het belang en de betekenis van hun werk erkennen, want zo zorgen we ervoor dat er begrip en waardering voor ze is. Hun rol in de vrede en veiligheid in de wereld verdient respect.

De recente wereldwijde ontwikkelingen laten zien hoe belangrijk het is dat we blijven strijden voor vrede en veiligheid, bijvoorbeeld door deel te nemen aan militaire missies in het buitenland.

Veteranen zijn ook gewone mensen. Maar wel mensen met een bijzonder verhaal. Het is belangrijk dat hun verhaal wordt doorgegeven. Daarom was ik bijzonder vereerd dat het orkest Fanfare ‘Bereden Wapens’ onder leiding van dirigent ritmeester Harold Lenssen onze veteranen vorige week verraste met het ‘Tour of Duty in Concert ‘. Deze concertserie zet de Nederlandse veteraan op een muzikale wijze in de spotlights en geeft de toeschouwer aan de hand van boeiende verhalen de kans een kijkje te nemen in de wereld van de veteraan.


Niet alleen tijdens het concert kwamen de verhalen van veteranen aan bod, ook het onlangs verschenen boek ‘Ver Weg Dichtbij’ vertelt de verhalen van 15 veteranen uit Stichtse Vecht. De makers van dit boek waren aanwezig bij de veteranenbijeenkomst om dit boek onder de aandacht te brengen. Ver Weg Dichtbij is verkrijgbaar bij de boekhandel en te leen in de bibliotheken in Stichtse Vecht.

Ik kan het iedereen aanbevelen, want de verhalen van veteranen zijn het waard om verteld, gehoord en gelezen te worden. Laten we daar met z’n allen nog eens bij stilstaan op zaterdag 24 juni tijdens de Nederlandse veteranendag.

donderdag 25 mei 2017

Kinderburgemeester


Met ingang van 1 september krijgen we in Stichtse Vecht een heuse kinderburgemeester. Dat heeft de raad besloten in de vergadering van  vorige week dinsdag. Alle kinderen die dit schooljaar  in groep 7 van het basisonderwijs zitten, kunnen zich binnenkort kandidaat stellen om als eerste het ambt van  kinderburgemeester van Stichtse Vecht te vervullen. De kinderburgemeester wordt op dinsdag 26 september officieel geïnstalleerd, als het nieuwe schooljaar net is begonnen. De benoeming geldt voor een heel schooljaar.

Ik verheug me zeer op de komst van de kinderburgemeester. Als gemeentebestuur vinden we het belangrijk dat inwoners meepraten als we beleid ontwikkelen; ook de jonge inwoners. Zeker in onze gemeente waar zoveel kinderen en jongeren wonen. Zij zitten vaak boordevol goede ideeën. Zoals bijvoorbeeld het idee waar dit allemaal mee begonnen is: Het voorstel  voor een kinderburgemeester is namelijk geopperd door de negenjarige Aimée van der Puijl.

Echter, in veel gevallen horen we als gemeentebestuur niet veel van al die goede ideeën van de jeugd. Daarom willen we de kinderen van Stichtse Vecht graag een stem geven en ze stimuleren om na te denken en mee te praten over wat zij belangrijk vinden in Stichtse Vecht. En ze maken zo ook nog eens kennis met het reilen en zeilen van hun gemeente. Kinderen zijn de toekomst, ook voor Stichtse Vecht.

Wat gaat de kinderburgemeester eigenlijk doen? Hij of zij gaat met mij of een wethouder mee naar belangrijke officiële gebeurtenissen, zoals de intocht van Sinterklaas, de viering van Koningsdag en de Dodenherdenking. De kinderburgemeester mag uiteraard ook zelf eigen activiteiten organiseren, zoals bijvoorbeeld een opening of een werkbezoek.

Het ambt van kinderburgemeester is volgens mij ontzettend leuk, maar ook best wel serieus. Het is geen louter ceremoniële functie. We nemen de kinderburgemeester serieus in wat hij of zij voor elkaar wil krijgen en proberen hem/haar overal bij te betrekken als het belang van kinderen en jongeren in het geding is. Hij/zij laat de mening van kinderen in de gemeente horen. Dit kan over van alles gaan, van bijvoorbeeld speelvoorzieningen en school tot sport of verkeersveiligheid. Samen met mij, de wethouders, de leden van de gemeenteraad en andere mensen in de gemeente zoekt hij naar oplossingen.

Ik zie de kinderburgemeester als een waardevolle collega. Ik ga ervan uit dat we elkaar goed zullen aanvullen. Allebei zullen we een verbinder moeten zijn; iemand die mensen bij elkaar kan brengen. De jonge burgervader of –moeder zal daarin vooral fungeren als verbinder tussen kinderen in de gemeente en de lokale politiek.

Het lijkt me ontzettend leuk om samen met de kinderburgemeester nieuwe dingen te bedenken om kinderen meer en beter te betrekken bij onze lokale democratie hier in Stichtse Vecht. Binnenkort gaat er een brief naar alle basisscholen in de gemeente waarin we beschrijven wie we precies zoeken, en hoe kinderen kunnen solliciteren. Ik kijk er nu al naar uit.

Tot ziens.

vrijdag 19 mei 2017

Update


Twee weken geleden heb ik u  het slechte nieuws van mijn ongeneeslijke ziekte moeten brengen. De reacties die ik naar aanleiding daarvan kreeg waren zonder uitzondering hartverwarmend. Bedankt voor al die kaartjes, mails, sociale media berichten, bloemen, opgestoken duimen, en zo meer.
De afgelopen tijd is veel nader onderzoek gedaan naar de aard en omvang van mijn ziekte. Dat heeft inmiddels voldoende informatie opgeleverd om te starten met behandeling. Wat mij betreft is het daarom een goed moment om u bij te praten over de stand van zaken op dit moment.
Daar waar ik de vorige keer al kon aangeven dat er sprake is van longkanker met uitzaaiingen weet ik nu dat dit beeld niet beter is geworden. Uit nader onderzoek is gebleken dat de uitzaaiingen breed verspreid zitten over mijn lichaam.. Ik merk dat de ziekte energie begint te kosten en dat de pijn een beetje toeneemt. Dankzij goede pijnstillers, een beetje meer slaap en minder werktijd lukt het me om de gevolgen daarvan te beheersen.
Binnen twee weken start de  chemotherapie. Dat wordt aangevuld met bestraling. De behandeling is vooral gericht op pijnbestrijding en verlenging van de tijd en de kwaliteit van het leven dat mij nog rest. Dat is ook waar ik me persoonlijk voor in ga zetten en waar ik in geloof. Maar ik ben ook realist, als het gaat over de toekomst denk ik nog steeds in maanden en niet in jaren.
Dat alles neemt niet weg dat ik me  fit genoeg voel om mijn afgeslankte takenpakket uit te blijven voeren. Medisch is dat ook verantwoord. Zoals afgesproken in het college van B&W concentreer ik mij op het voorzitterschap van College en Gemeenteraad, de portefeuille openbare orde en veiligheid en een aantal representatieve taken. Ik doe dat met bijzonder veel genoegen. Voorop blijft staan dat wat ik doe in het belang is van de samenleving en het besturen van Stichtse Vecht. Wat ik doe, wil ik goed doen. Dat is voor mij de voorwaarde om door te gaan. Ik laat mij hierover uiteraard goed adviseren door mijn gezin, staf en bestuurlijke collega’s. Tot zover. De komende weken staan dus in het teken van de behandeling. Zodra daar aanleiding voor is, kunt u er op rekenen dat ik met aanvullende informatie kom.

Tot ziens.

woensdag 10 mei 2017

You’ll never walk alone


Vorige week woensdag publiceerde ik u op deze plaats een open brief over mijn ziekte en vertelde ik u dat ik  niet meer zal genezen. Veel mensen hebben het bericht gelezen. Alleen op mijn weblog stond de teller afgelopen maandag al  op 36000 unieke lezers.

De reacties die ik in de dagen na het verschijnen van de open brief ontving, waren hartverwarmend. Ik kreeg vele honderden reacties via deze site en allerlei sociale media maar ook kaarten, bossen bloemen, telefoontjes of mensen die me onderweg aanspraken. Ook waren er veel mensen die me kwamen vertellen dat ze voor me zouden bidden.  Afgelopen zondag vroeg een inwoner zelfs een plaatje voor me aan op Radio M Utrecht. ‘You’ll never walk alone’.  Ik hoorde deze week veel warme woorden, soms van inwoners die ik zelf nog nooit had gesproken. Sommige reacties heb ik met tranen in mijn ogen zitten lezen, ze waren allemaal zo lief.

Veel mensen lieten ook weten dat ze mijn open manier van communiceren over mijn ziekte waarderen. Het is mijn vaste overtuiging dat zo’n open communicatie de enige manier is waarop we serieus met elkaar in gesprek kunnen blijven en verbinding kunnen maken. Dat is voor mij de reden dat ik voorlopig ook met mijn weblog door zal blijven gaan. Via deze weg kan ik u op de hoogte houden van de ontwikkelingen en voorkom ik ongewenste geruchten.

Ik schreef ook dat ik mijn functie als burgemeester voorlopig nog wil blijven vervullen. Inmiddels heb ik daarover met vertegenwoordigers uit de gemeenteraad en met de wethouders goede afspraken kunnen maken.  Die afspraken komen er op neer dat ik vooral mijn wettelijke taken op het gebied van openbare orde en veiligheid en het voorzitterschap van de gemeenteraad en het college zal blijven doen. Uiteraard zo lang dat mogelijk is. Ik zal daarnaast  zolang dat gaat de honderdjarigen en de huwelijkjubilarissen blijven bezoeken. Ook op ander officiële momenten probeer ik aanwezig te zijn. Ik moet echter ook heel veel afspraken laten schieten. Wel zullen de locoburgemeester en de wethouders zoveel mogelijk dergelijke afspraken van mij overnemen. Ik ben hen daarvoor zeer erkentelijk. 

Wat ik wel jammer vind is dat ik door alle gebeurtenissen in de afgelopen week, veel meer dan me lief is,  in de belangstelling ben komen te staan. In de gemeente moet het natuurlijk vooral gaan over het belang van onze inwoners. Gelukkig hebben we in de 12 kernen van onze prachtige gemeente nog heel veel andere dingen te melden. Wat mij betreft krijgen al die onderwerpen de komende tijd ook weer meer aandacht in mijn column en probeer ik mijn ziekte weer een beetje op de achtergrond te houden.

Bedankt voor alle warme belangstelling.

donderdag 4 mei 2017

Vrijheid


Op 4 mei herdenken wij in Nederland de slachtoffers die sinds de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties of bij vredesmissies zijn omgekomen voor onze vrijheid en vrede. Met het college van burgemeester en wethouders, de waarnemend voorzitter van de gemeenteraad en enkele fractievoorzitters, proberen we de herdenking in Stichtse Vecht op zoveel mogelijk plaatsen bij te wonen. Zelf ben ik dit jaar aanwezig bij de dodenherdenking in Loenen aan de Vecht.

Voor mijn toespraak heb ik, net als vorig jaar,  de hulp ingeroepen van de jongeren. Ditmaal heb ik aan leerlingen van Regio Scholengemeenschap Broklede in Breukelen gevraagd mijn speech te schrijven. Ik moet zeggen dat ze daar veel werk van hebben gemaakt.

De klas heeft  drie toespraken voorgedragen, die in hun ogen tot de winnaars behoren.  Zij hebben zelf al een keuze gemaakt.  Ik heb deze gevolgd en zal morgen de tekst uitspreken die is geschreven door Rick Rodenburg. De andere toespraken zijn geschreven door Mariselle Pieters en Ward van Elk. Ook hun bijdragen zijn na te lezen op www.stichtsevecht.nl.

Alle drie de toespraken zijn uit het hart van de leerlingen tot stand gekomen. Ik zou het misschien iets anders doen, wat degelijker, ouderwetser in hun ogen. Maar ik vind het belangrijk dat de teksten ook jongeren aanspreken. Ik hecht eraan dat  jongeren bij de herdenking stilstaan bij wat vrijheid betekent en wat er aan vrijheid voorafging. Bij de dodenherdenking zijn immers steeds minder mensen aanwezig die de oorlog zelf hebben meegemaakt. Net als velen van ons kennen de aanwezigen de Tweede Wereldoorlog meestal alleen maar uit de verhalen van grootouders.

Tijdens mijn bezoek aan Broklede twee weken geleden vertelden de leerlingen dat zij door deze opdracht anders tegen vrijheid zijn gaan aankijken.  Ze dachten niet alleen aan de Tweede Wereldoorlog, maar realiseerden zich ook hoe fijn het is om in vrijheid en vrede te leven. Vrijheid is niet vanzelfsprekend, ook al weten wij niet beter. Wij zijn in Nederland wat dat betreft verwend.

De vrijheid om in een democratisch land te leven. De vrijheid dat ik deze column kan en mag schrijven. De vrijheid om mijn mening te geven. De vrijheid om te spreken in het openbaar. De vrijheid van godsdienst. De vrijheid van onderwijs. Er is nog veel meer te noemen.

Ik hoop dat het druk wordt bij de herdenkingen in de verschillende kernen van onze gemeente, en dat jong en oud daarbij aanwezig zullen zijn. Rick Rodenburg zal mij morgen vergezellen. Voor mij blijft één ding in al die jaren onveranderd bij de herdenking. De twee minuten stilte rond de klok van acht uur bezorgt mij elke keer weer kippenvel.

Tot ziens.

woensdag 3 mei 2017

Verdriet

Inwoners van de gemeente Stichtse Vecht, lieve mensen,

Het liefst was ik jullie allemaal persoonlijk komen vertellen wat me is overkomen. Maar het leed is te groot en de tijd die me nog rest is waarschijnlijk te kort om dat bij iedereen te doen. Daarom val ik maar met de deur in huis. Na een korte periode van onderzoek heb ik vorige week het bericht gekregen dat ik longkanker heb. De ontwikkeling van mijn ziekte is in een fase waarbij genezing niet meer mogelijk is. Hoe het verloop precies zal zijn zal nader onderzoek nog moeten uitwijzen. Het is moeilijk, maar samen met mijn gezin, familie en vrienden heb ik me vast voorgenomen om niet bij de pakken neer te gaan zitten. We gaan zoveel mogelijk genieten van de tijd die nog over is.
Na ruim 2 jaar als burgemeester van Stichtse Vecht ben ik verknocht geraakt aan de inwoners van de gemeente en aan de uitdagingen van het ambt. In goed overleg met de gemeenteraad en de leden van het college van B&W zal ik de komende tijd bezien in hoeverre ik nog een tijdje een positieve en volwaardige bijdrage kan blijven leveren als burgemeester van deze prachtige gemeente.

Intussen weet ik me omringd door de mensen van wie ik hou en door uitstekende medici die mij helpen om de kwaliteit van leven zolang mogelijk te ondersteunen.

Ik zal u op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Het is mijn wens dat ik de komende tijd met u kan blijven lachen waar we dat in het verleden ook deden. Tegelijk hoop ik ook dat u mij nog steeds kritisch wilt benaderen waar dat in het verleden ook soms nodig was.

Met vriendelijke groeten,

Marc Witteman
burgemeester

woensdag 26 april 2017

Lintjesregen

Morgen vieren we de vijftigste verjaardag van koning Willem-Alexander. In Nederland en de Nederlandse overzeese gebiedsdelen in de Caraïben hangen we de vlaggen uit. De steden en dorpen zijn rood-wit-blauw en oranje gekleurd en vieren we feest. Ook hier in Stichtse Vecht.

Traditiegetrouw worden op de laatste dag voor Koningsdag overal in ons land Koninklijke onderscheidingen uitgereikt. Deze dag staat beter bekend als de lintjesregen. Nietsvermoedende decorandi verkeren in de veronderstelling dat de dag hen iets heel anders zal brengen! Familie, vrienden en collega’s gebruiken heel wat creativiteit en uiteenlopende smoezen om hen naar de locatie te lokken waar de lintjes worden uitgereikt.

De lintjesregen is een bijzondere gebeurtenis, een eerbetoon dat lang niet iedere Nederlander te beurt valt. Het huidige decoratiestelsel vindt zijn oorsprong in 1815, toen de juist gekroonde Koning Willem I zowel de Militaire Willems-Orde als de Orde van de Nederlandse Leeuw instelde. Vijfentwintig jaar lang waren dit de enige twee ordes die Nederland kende.

In 1841 stichtte Koning Willem II als Groothertog van Luxemburg de Orde van de Eikenkroon. Alhoewel dit geen Nederlandse orde was, werden onderscheidingen in de Orde van de Eikenkroon regelmatig toegekend aan Nederlanders en hoge buitenlandse diplomaten.

Een derde Nederlandse orde werd ingesteld in 1892. Dat was de tijd dat Koningin Emma als Regentes van het koninkrijk optrad voor haar minderjarige dochter Wilhelmina. Deze orde, de Orde van Oranje-Nassau, was vooral bedoeld om mensen die niet tot adellijke of hoge kringen behoren een koninklijk schouderklopje te kunnen geven voor hun persoonlijke verdiensten voor de Nederlandse samenleving. Tijdens de jaarlijkse lintjesregen reiken we deze orde heeft meest uit.

Het toekennen van de Koninklijke onderscheidingen daags voor zijn verjaardag zal Koning Willem-Alexander ongetwijfeld als heel plezierig ervaren. Het moet een goed gevoel geven om als regerend vorst deze bijzondere inwoners van het koninkrijk te mogen eren. Het zijn mannen en vrouwen die zich vaak jarenlang als vrijwilliger energiek en belangeloos inzetten voor de samenleving.

Welke vorst wil deze trouwe werkers, die anderen helpen en bij wie het niet om geld te doen is, nu niet graag in zijn koninkrijk hebben? Zij zijn een voorbeeld voor anderen. Soms staan zij volop in de schijnwerpers, maar steeds vaker zijn het ook stille krachten - zoals Koning Willem-Alexander hen noemde in zijn kersttoespraak vorig jaar - die de vele activiteiten mogelijk maken. In alle bescheidenheid staan ze altijd voor anderen klaar. Gelukkig zijn er genoeg mensen die deze mensen in het vizier hebben en die deze bescheiden trouwe werkers voordragen voor een lintje.

Als burgemeester had ik dit jaar het voorrecht om 13 van deze bijzondere mensen de versierselen te mogen opspelden in opdracht van Zijne Majesteit. En ik voel het echt als een voorrecht. Want zij krijgen die onderscheiding voor bijzondere verdiensten voor onze samenleving in het algemeen en die van onze gemeenschap in Stichtse Vecht in het bijzonder. Ik ben ontzettend trots dat zij zich zo inzetten voor Stichtse Vecht. Hulde aan de decorandi!

Tot ziens.

donderdag 20 april 2017

Handhaven

Vorige week las ik in deze krant dat Stichtse Vecht weer het decor is voor filmopnames. Viel vorig jaar de Dorpsstraat in Loenen aan de Vecht de eer te beurt om te figureren als locatie voor de serie Petticoat, dit keer is een filmploeg neergestreken in Breukelen om daar opnames te maken voor de televisieserie Papadagen. De producent koos de G. van Doornikstraat als het decor voor de filmopnames. In twee huizen werden scènes opgenomen.

Sommige bewoners van deze straat waren wel blij met de komst van de filmploeg. Ze vonden het wel leuk dat er weer wat reuring was in hun straat. Andere bewoners waren er minder gelukkig mee. Zij vreesden overlast en vonden dat zij nogal laat waren geïnformeerd. Ze ontvingen pas drie dagen van te voren een brief van de producent met informatie over de filmdagen. Bovendien beklaagden ze zich over het feit dat er op een zondag al vanaf 06:30 uur zou worden gefilmd en dat er ook voor tweede paasdag opnames stonden gepland. In het krantenartikel vroegen zij zich af waarom de gemeente niet handhaaft. Er was immers geen vergunning aangevraagd voor de filmopnamen.

Als burgemeester krijg ik vaker de vraag voorgelegd: waarom handhaaft de gemeente niet? Het antwoord is eigenlijk eenvoudig: de gemeente handhaaft niet omdat het niet verboden is om filmopnames te maken in de openbare ruimte of binnenshuis, ook niet wanneer dat op zondag is. 

Omdat ook de gemeente zich aan de wet moet houden, kunnen we alleen optreden wanneer er een situatie is die in strijd is met de wet of met de door de gemeenteraad vastgestelde Algemene Plaatselijke Verordening (APV).  Daarin staat de gemeentelijke regelgeving op het gebied van openbare orde en veiligheid. Elke gemeente heeft een eigen APV. De APV geldt voor iedereen binnen de gemeente. Die van Stichtse Vecht is na te lezen via www.stichtsevecht.nl. Als u zoekt op APV vindt u de informatie gemakkelijk.

In dit geval hoefde de filmproducent dus helemaal geen vergunning aan te vragen om opnames te maken. Anders wordt dat wanneer voor de opnames bijvoorbeeld straten moeten worden afgesloten, parkeerplaatsen in gebruik worden genomen en er mogelijk overlast ontstaat omdat er versterkt geluid wordt afgespeeld in de openbare ruimte. Dat is immers in strijd met de APV.

Wanneer het gaat om de zondag dan hebben we in Nederland de zogenaamde Zondagswet die een aantal beperkingen oplegt, vooral als het gaat om geluid. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om veel geluid te maken in de buurt van kerkgebouwen. Filmopnames zijn wel toegestaan, zolang deze beperkingen niet worden overschreden.

De gemeente gaat niet overal over. In Nederland laten we binnen de wettelijke grenzen veel over aan de eigen verantwoordelijkheid van inwoners. En dat is goed, want het laat ook ruimte voor initiatieven en eigen inbreng.

Tot ziens.

donderdag 13 april 2017

VrijwilligerswerkAfgelopen zondag bezocht ik met honderd ouderen, inclusief hun mantelzorgers,  de voetbalwedstrijd FC Utrecht - FC Twente. De ouderen kwamen uit het Zorgcentrum de Aa, de dagopvang de Twijg,  het wooncomplex het Heycop, het Kampje Loenen en uit Breukelen.
Voor velen kwam een langgekoesterde wens uit. De ouderen en hun mantelzorgers hadden het,  mede dankzij het weer, prima naar hun zin in stadion Galgewaard en genoten volop van een spannende wedstrijd. FC Utrecht trok uiteindelijk aan het langste eind. De 3-0
overwinning van de thuisclub was meer dan verdiend.

Op uitnodiging van Zorggroep de Vechtstreek ging ik als vrijwilliger mee om de ouderen te begeleiden. Tijdens de gesprekken in de bus naar het stadion besefte ik de waarde van wat je kunt doen voor je medemens. Ik moest denken aan de Kersttoespraak van Koning Willem-Alexander van vorig jaar waarin hij zei dat miljoenen mantelzorgers en vrijwilligers in Nederland onze stille kracht zijn.

Weet u dat vier miljoen Nederlanders van 18 jaar en ouder belangeloos mantelzorg verlenen? Dankzij hun hulp kunnen familieleden, buren of vrienden die zorg nodig hebben langer zelfstandig thuis wonen. De hulp die zij krijgen van mensen uit hun directe omgeving verhoogt de kwaliteit van hun leven.

Deze onbaatzuchtige hulp is een uiterst waardevolle  aanvulling op de reguliere zorg. Mantelzorgers verdienen daarom alle lof. Niet voor niets worden ze het cement van de samenleving genoemd. Om die reden delen we in Stichtse Vecht al enkele jaren als blijk van waardering het mantelzorgcompliment uit.

De bijdrage van vrijwilligers aan onze samenleving speelt een steeds grotere rol. Vrijwilligerswerk is onmisbaar voor het sociale leven in de wijken en kernen van onze gemeente. Veel activiteiten, plannen, ideeën kunnen niet worden opgepakt zonder hun hulp. Tijdens mijn werkbezoeken zie ik daar mooie voorbeelden van. Mensen die een handje helpen in een verzorgingshuis of een verpleeghuis, die zich inzetten voor de sportvereniging of de wijk- of buurtvereniging.  Mijn respect en bewondering voor deze inwoners is groot. Temeer omdat ik me realiseer dat velen ondanks een drukke baan of andere verplichtingen nog altijd tijd weten vrij te maken voor vrijwilligerswerk.

Vrijwilligers maken het leven van heel veel mensen echt leuker. De inzet van inwoners voor elkaar en voor hun buurt en wijk is voor onze samenleving van grote waarde. Om dit werk te waarderen en vrijwilligers in het zonnetje te zetten, organiseert de gemeente samen met het Gilde Stichtse Vecht elk jaar de Vrijwilligersprijs. Maatschappelijke organisaties en inwoners kunnen zelf hun favoriete vrijwilliger nomineren. De prijzen worden uitgereikt tijdens een feest dat de gemeente de vrijwilligers aanbiedt.

In Stichtse Vecht, met zijn twaalf kernen, is de menselijke maat de norm. Onze gemeente  heeft een goede sociale structuur. U bent zorgzaam voor elkaar en betrokken bij de lokale samenleving. De vele mantelzorgers en vrijwilligers leveren dagelijks het bewijs. Het maakt mij trots dat ik uw burgemeester mag zijn.

Tot ziens.

woensdag 5 april 2017

Kernentour


Onze gemeente kent twaalf verschillende kernen die allemaal hun eigen specifieke kwaliteiten en eigenheid hebben. Om ervoor te zorgen dat de afstand tussen de inwoners en het bestuur zo klein mogelijk is, gaat het college van burgemeester en wethouders ook dit jaar weer de kernen langs voor een bezoek: de kernentour. Het is voor mij de tweede keer dat ik samen met de collegeleden deelneem aan de kernentour. Donderdag16 maart was de aftrap voor editie 2017 in Nigtevecht. Morgenochtend, donderdag 6 april, brengen we ons tweede bezoek. We starten dan in Vreeland met een ontbijt.
We vinden het belangrijk om regelmatig in gesprek te zijn met partijen in Stichtse Vecht. Met inwoners, ondernemers, vertegenwoordigers van organisaties, instellingen, verenigingen en vrijwilligers. Kortom; met de mensen die in Stichtse Vecht leven en werken, en die de gemeente tot een bruisend geheel maken. Het is voor ons bijzonder om te zien dat er zoveel mensen zijn die zich op verschillende manieren inzetten voor hun dorp of wijk. Bovendien blijven we zo goed geïnformeerd over wat er speelt in de verschillende kernen en krijgen wij de kans om kennis te maken met projecten en organisaties ter plaatse. Elke bestuurder heeft zijn eigen portefeuille, en nu kunnen we ook eens ervaren wat er speelt in de portefeuilles van de collega’s.
Tijdens de kernentour dompelen we ons een dagdeel onder in een kern. In deze editie van de tour bezoeken we projecten of initiatieven binnen het thema ‘een toekomstbestendig Stichtse Vecht’. In gesprekken met inwoners passeren onderwerpen de revue die voor de toekomst van hun wijk of dorp van belang zijn. Of we ontmoeten de generatie van de toekomst: de jongeren en kinderen. Daardoor krijgen we zicht op wat de inwoners en ondernemers bezighoudt en hoe zij denken over de leefbaarheid van Stichtse Vecht.  
Ons valt elke keer weer op dat Stichtse Vecht een gemeente is met een hechte gemeenschap: mensen kennen elkaar en zijn bereid om dingen voor elkaar te doen en om met elkaar ergens de schouders onder te zetten. Het is de gemeenschapszin, de betrokkenheid bij en zorg voor elkaar die mij aanspreekt, net als de sterk ontwikkelde sociale netwerken die we steeds weer tegenkomen. Het zijn gewone mensen die dit netwerk opbouwen, in stand houden en uitbreiden. Dit laat zien dat de samenleving in Stichtse Vecht sterk verbonden is.
Wanneer wij als bestuurders op bezoek zijn in zo’n kern, hebben we echt het gevoel dat we deel uitmaken van het dorp, de wijk of de gemeenschap. We merken ook dat de mensen die we spreken niet schromen om ons te vertellen wat er beter kan. Vaak krijgen we veel nuttige ideeën en suggesties te horen, waar we echt mee vooruit kunnen. Mooi vind ik dat, want zo zorgen we er samen voor dat Stichtse Vecht een prachtige gemeente is om te wonen, werken en leven!
Tot ziens.


donderdag 30 maart 2017

Midzomerbijeenkomst 2017

Vorig jaar zijn we gestopt met de traditionele nieuwjaarsreceptie.  De midzomerbijeenkomst: een zomerse bijeenkomst vlak voor het begin van de vakantietijd kwam er voor in de plaats. Het is een bijeenkomst waar het gemeentebestuur, inwoners, ondernemers, vertegenwoordigers van (maatschappelijke) instellingen, verenigingen, raads- en commissieleden en de pers elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan.

Donderdag 29 juni is de tuin van Goudestein voor de tweede keer het decor van een Midzomerbijeenkomst. Ook nu is iedereen weer van harte welkom. We ontvangen u graag!
Het thema van de midzomerbijeenkomst is dit jaar: een groener, gezonder en slimmer Stichtse Vecht. Dit valt onder het regionale thema: Healthy Urban Living. Dit staat voor: lang, gezond, vitaal, sociaal en zelfstandig samenleven in schone, veilige, prettige, duurzame en economisch welvarende gemeenten en steden!

Gezond leven in een gezonde leefomgeving is geen vanzelfsprekendheid, zeker in een dichtbevolkte regio als de regio Utrecht waar de ruimte schaars is. De regio Utrecht groeit het snelst van heel Nederland. De opgave is deze groei leefbaar en gezond te houden. Het werken aan de gezonde leefomgeving vereist een goede samenwerking tussen professionals uit veel domeinen, zoals milieu, volksgezondheid en ruimte. Het vraagt om innovatieve oplossingen. Maar het vraagt ook om participatie van burgers, kennisinstellingen en bedrijfsleven.

Ik zal u een voorbeeld geven. We hebben in Nederland te maken met vergrijzing en klimaatverandering. Beide creëren kansen voor de toekomst, zoals werkgelegenheid. Er zijn bijvoorbeeld innovatieve oplossingen nodig om ouderen te helpen om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Daarnaast  hebben we ook innovatieve oplossingen nodig om de overgang van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie voor elkaar te krijgen.

Op de midzomerbijeenkomst bieden we plaatselijke organisaties en instellingen een podium om te laten zien hoe we Stichtse Vecht toekomstbestendig maken. Voor u een unieke kans om uw innovatieve initiatieven en ideeën die duurzaam bijdragen aan een gezonde en prettige leefomgeving te presenteren of zelfs te lanceren. Misschien zijn er wel partijen aanwezig die u kunnen helpen om uw initiatief verder te brengen.

Tijdens deze bijeenkomst willen we deelnemers op een informatieve markt bij elkaar brengen om ideeën uit te wisselen, innovaties te delen en om te laten zien dat we samen werken aan een innovatief en toekomstbestendig Stichtse Vecht. Samen laten we zien dat we een fantastisch geheel vormen als Stichtse Vecht. Zorg dus dat u er bij bent!

Wilt u uw ideeën of initiatieven laten zien op de markt of kent u een organisatie die graag dit podium pakt, meldt u zichzelf of die ander dan aan. U stuurt daarvoor een e-mail naar kabinet@stichtsevecht.nl. Na aanmelding ontvangt u een inschrijfformulier.  

Tot ziens.

woensdag 22 maart 2017

Complimenten

Precies een week geleden gingen u samen met vele andere kiezers naar de stembus om te bepalen welke 150 Nederlanders de komende vier jaar volksvertegenwoordiger mogen zijn in de Tweede Kamer. In aanloop naar de verkiezingen heb ik u via allerlei middelen gevraagd om vooral gebruik te maken van uw stemrecht. U heeft misschien mijn brief gelezen bij de stempas, mijn videoboodschap voorbij zien komen of op sociale media mijn oproep gehoord. U heeft in ieder geval massaal gestemd in onze gemeente. Ik ben enorm onder de indruk van de hoge opkomst in Stichtse Vecht. Maar liefst 85% van alle stemgerechtigden is gaan stemmen. En dan te bedenken dat we bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen al zo’n mooi resultaat behaalden. Toen wist 79% van de kiezers in onze gemeente de weg naar de stembus te vinden. Deze cijfers laten zien dat onze inwoners zeer betrokken zijn bij de samenleving en hun kans om mee te beslissen over de toekomst van het land niet laten lopen. Ik vind zoveel betrokkenheid fantastisch.


85% van onze kiezers is dus gaan stemmen. En daar ben ik enorm trots op. Het is de hoogste opkomst in het bestaan van onze gemeente. Het stembureau waar de meeste kiezers kwamen stemmen was OBS De Regenboogschool in Breukelen met een opkomstpercentage van bijna 105%. Zo’n opkomst van boven de 100% ontstaat doordat er veel kiezers uit andere stembureau’s ook naar deze locatie gingen. Met 66% lag het opkomstpercentage het laagst bij  basisschool De Kameleon in Maarssenbroek. Veel stemgerechtigden uit die buurt hebben blijkbaar bij een ander stembureau gestemd. Alle resultaten per stembureau kunt u vinden op onze website: www.stichtsevecht.nl/verkiezingen.   


De verkiezingen zijn in Stichtse Vecht voortreffelijk verlopen. Meer dan 300 mensen hebben ervoor gezorgd dat alles tot in de puntjes was geregeld. Ik ben zelf de gehele dag op pad gegaan met mijn zelfgebakken appeltaarten. Gewoon om de stembureauleden te bedanken voor hun inzet. Wat een leuke gesprekken heb ik die dag met hen en met vele kiezers gevoerd. Ik wil vanaf deze plek alle stembureauleden, tellers, vrijwilligers en de ambtenaren van team Burgerzaken die hebben meegewerkt aan de organisatie ontzettend bedanken. Ik hoop dat u volgend jaar als de gemeenteraadsverkiezingen weer worden gehouden ook van de partij bent om opnieuw zo’n mooie verkiezingsdag te organiseren.


Wie ik ook een compliment wil geven zijn de medewerkers van de gemeente die vorige week buiten de stembureaus stonden als onderdeel van de serviceteams. Zij hebben u welkom geheten en in sommige gevallen ook met u gesproken over uw tips en verbeterpunten voor de gemeente. Weet dat wij daar zeker mee aan de slag gaan. Bij het verlaten van het stembureau hebben deze medewerkers u onze ‘toegangspas’ overhandigd. Nee, die opent niet letterlijk onze deuren, maar u weet nu wel hoe u ons kunt bereiken. Mijn advies is: stop de pas in uw portemonnee en u staat altijd met ons in verbinding. We horen graag van u.


Tot ziens.

woensdag 15 maart 2017

De Rode Loper


Bent u vandaag al gaan stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen? Ja? Goed zo, want elke stem telt. Als u nog niet heeft gestemd, ga dan nog snel naar het stembureau bij u in de buurt. U kunt uw stem nog uitbrengen tot 21.00 uur vanavond. Ik hoop van harte dat u deze kans niet laat liggen, want we hebben de rode loper voor u uitgelegd.
 
In onze mooie gemeente hebben we 34 stembureaus waar 204 stembureauleden actief zijn. Zij zorgen ervoor dat het verkiezingsproces vlekkeloos verloopt. Daarnaast hebben we extra stemmentellers kunnen werven, zodat het tellen van de stemmen op de stembureaus vlot verloopt. 100 mensen hebben zich hier voor aangemeld. Ik heb enorme bewondering voor de inwoners die zoiets tegen een kleine vergoeding willen doen. De stembureauleden hebben ook  een verplichte instructieavond bijgewoond, zodat ze precies weten wat ze moeten doen. Zelf heb ik twee van deze avonden bijgewoond om hen te bedanken dat zij zich hebben opgegeven. Zonder hen hebben we geen stembureaus. Vandaag ga ik bij zoveel mogelijk stembureaus langs. Even een praatje maken met de stembureauleden om te horen hoe het gaat, maar ook om met inwoners in gesprek te gaan. Misschien spreken wij elkaar ook wel even.
 
Wie ook uitkijken naar uw komst zijn de medewerkers van de gemeente die vandaag in de vorm van serviceteams bij de stembureaus aanwezig zijn. De ‘rode loper’ rollen we bij wijze van spreken voor u uit. Ambtenaren geven u een warm welkom en wijzen u de weg naar het stemlokaal. Als u heeft gestemd, kunt u een symbolische ‘toegangspas’ krijgen. Met deze ‘toegangspas’ gaan figuurlijk de deuren van het gemeentekantoor voor u open, want op de pas staan al onze contactmogelijkheden vermeld. De pas is ook nog eens makkelijk te bewaren in uw portemonnee. Ik ben heel benieuwd wat u vindt van deze extra service die we vandaag bieden. Ik hoor dat graag.
  
We zetten steeds vaker de deuren van ons gemeentekantoor open voor andere dan de reguliere doeleinden als het aanvragen van een paspoort of het inzien van een ruimtelijk plan. Iedere vrijdag zijn ZPP-ers van harte welkom om te werken in ons bedrijfsrestaurant. Zij mogen daar gratis gebruik maken van onze faciliteiten. Uit de reacties merk ik dat dit goed wordt gewaardeerd.
Daarnaast nodigen we regelmatig inwoners en ondernemers uit om aanwezig te zijn bij zogenoemde ‘inspiratiesessies’. Dat zijn bijeenkomsten voor onze medewerkers waarin gastsprekers laten zien hoe wij op een leuke, interactieve manier aan onze werkprocessen kunnen werken. Deze sessies zijn vaak ook interessant voor met name ondernemers. Zo verwelkomen we op 28 maart bijvoorbeeld oud-topschaatser Hein Vergeer. Hij neemt ons mee naar zijn actieve sportcarrière en geeft zijn visie op de wereld van bedrijven en organisaties, waarbij verandering, samenwerken en communicatie de boventoon voeren. Kom ook en laat u inspireren! Meer informatie op www.stichtsevecht.nl.
 
 
 

vrijdag 10 maart 2017

Oproep zomerstage


Het duurt nog wel even voordat het zomerreces aanbreekt. Toch ben ik er al mee bezig.  Elk jaar benut ik een deel van het reces  voor mijn zomerstages. Ik maak dan een hele week in mijn agenda vrij voor activiteiten waarvan inwoners vinden dat ik daar als burgemeester meer aandacht aan zou moeten besteden. Die week is mijn agenda dus voor u.

Ook dit jaar wil ik het zomerreces gebruiken om de gemeente in te trekken en op een andere manier dan normaal te zien wat er allemaal in de verschillende kernen van Stichtse Vecht gebeurt. Ik heb  mijn zomerstage gepland voor de week van 10 tot en met 14 juli.  Ik ben op zoek naar lokale bedrijven en organisaties in Stichtse Vecht, die me gedurende een dag of een dagdeel willen inzetten als stagiair.

De stageweek is ieder jaar weer bijzonder.  Ik heb er altijd veel zin in. Je ontmoet bij de verschillende organisaties en bedrijven  doorgaans veel mensen die zich op een professionele wijze, vaak met hart en ziel inzetten. Ik luister vooral goed naar hen, wil weten wat ze leuk vinden, maar ook wat ze niet leuk vinden.  Het is boeiend en heel nuttig om nog beter kennis te maken met de inwoners en ondernemers en vooral ook om te zien wat ze doen en wat ze beweegt.

Door pak en stropdas thuis te laten, krijg ik echt een ander beeld van wat zich zoal afspeelt in onze gemeente. En dat is ongelooflijk veel. Door echt mee te werken maak ik het allemaal van dichtbij mee. Deze stages zijn voor mij de ideale gelegenheid om ideeën op te doen voor een nieuw bestuurlijk seizoen. Ik vind ze dan ook zeer waardevol.  Ze vormen voor mij een nuttige aanvulling op mijn werk.

Als u suggesties heeft  voor een zinvolle tijdsbesteding laat het mij dan weten. Goede ideeën zijn  altijd welkom. Vorig jaar was ik onder andere werkzaam bij een kaasboer, bakte ik pizza’s, werkte ik in een kinderkledingwinkel en hielp ik een hoveniersbedrijf  en een moestuinvereniging. Verder stak ik mijn handen uit de mouwen bij een begrafenisondernemer en assisteerde ik bij een tennistoernooi. 

Ik roep alle lezers op om voor de komende zomerstage alvast voorstellen te doen. Wat mij betreft, is alles bespreekbaar. Op basis van criteria als spreiding over de kernen en aandachtsgebieden (sport, recreatie en toerisme, economie en midden- en kleinbedrijf,  jeugd, ouderen en vrijwilligers) probeer ik tot een goede mix te komen, om vervolgens een mooi en gevarieerd programma te kunnen samenstellen.  Als er meer voorstellen binnenkomen dan ik in een week kan opnemen, dan zal ik een selectie maken.

Net als voorgaande jaren zal ik ook deze zomer via mijn webblog verslag doen van mijn ervaringen tijdens de stageweek.

Tot ziens

U kunt uw voorstellen  uiterlijk vrijdag  12 mei naar mij mailen via:
marc.witteman@stichtsevecht.nl

donderdag 23 februari 2017

Stemmen

Het kan u haast niet ontgaan. Op woensdag 15 maart 2017 worden de Tweede Kamerverkiezingen gehouden. Op die dag kunt u in Stichtse Vecht kiezen uit 34 stembureaus waar u tussen 7.30 en 21.00 uur uw stem kunt uitbrengen. In de meeste gevallen kost het uitbrengen van uw stem slechts enkele minuten.

Bij het organiseren van verkiezingen komt heel wat kijken. De betrokken medewerkers van de gemeente pakken deze taak serieus op. Uiteraard willen we dat zoveel mogelijk inwoners hun stem uitbrengen en dat de verkiezingen vlekkeloos verlopen. Zeker in een tijd waarin er angst is voor hackers of beïnvloeding van de verkiezingen van buitenaf. Om elk risico uit te sluiten zijn we al in september vorig jaar met de voorbereidingen gestart. Daarbij volgen we de richtlijnen die het ministerie van Binnenlandse Zaken hiervoor geeft. 

Een van de grootste uitdagingen was het vinden van voldoende vrijwilligers voor de bezetting van de stembureaus. Per stembureau nemen 3 stembureauleden zitting die ’s middags worden vervangen door 3 nieuwe leden. Totaal zijn hiervoor dus 204 vrijwilligers nodig. Het vinden van voldoende mensen is goed gelukt. Het is mooi om te constateren dat zoveel mensen in Stichtse Vecht op vrijwillige basis en tegen een geringe vergoeding willen bijdragen aan een goed verloop van de verkiezingen.  

We willen de kans op fouten tot een minimum beperken. De stembureauleden krijgen vooraf instructies tijdens een aantal verplichte informatiebijeenkomsten die de gemeente organiseert. Zo weet ieder wat er van hem of haar wordt verwacht. Ik ga daar zelf ook even langs om de vrijwilligers alvast te bedanken en succes te wensen. Velen van hen zie ik terug als ik op 15 maart een groot aantal stembureaus bezoek om te luisteren naar de ervaringen.

Om 21.00 uur sluiten de stembussen en volgt het tellen van de stemmen. Dat is allemaal handwerk. Bovendien verwachten we een hoge opkomst. Daar hebben we ons goed op voorbereid door extra tellers te werven. Op onze oproep reageerden ruim 100 inwoners. Samen met de stembureauleden helpen zij bij het tellen van de stemmen. Fijn dat zoveel mensen hierbij willen helpen. Een bijzondere aanmelding kwam deze keer van een 94-jarige inwoner uit Loenen aan de Vecht. Hij wil het tellen wel eens van dichtbij meemaken. Ik ben hem persoonlijk gaan vertellen dat hij van harte welkom is. Volgens zijn vrouw werkt hij heel precies en heeft hij z’n hele leven met cijfers gewerkt. Misschien is hij wel de oudste stemmenteller van Nederland.

Het tellen van de stemmen is openbaar. Iedereen mag komen kijken hoe de stemmen worden geteld. Daarbij mag u het tellen uiteraard niet storen en dient u zich te houden aan de aanwijzingen van de medewerkers van het stembureau.


U bent 15 maart van harte welkom op onze stembureaus. Het is uw recht om te stemmen, dat is een groot goed. Maak er gebruik van!

Tot ziens.

donderdag 16 februari 2017

Computervaardig

Vorige week was ik op bezoek bij het Senioren Computer Café (SCC) in Breukelen.
Daar organiseerde de Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen (AVV) samen met vrijwilligers van het SCC weer de computercursus Klik en Tik. Een training voor beginners.


Zeven enthousiastelingen wachten op instructies van Saskia Wilmes, medewerker culturele en maatschappelijke activiteiten van de bibliotheek. De sfeer is ontspannen en gezellig. Een mevrouw naast mij heeft niet direct door dat ik naast haar zit, maar dan zegt ze: ‘Nu zie ik het, ik herken u uit de krant’. Ik geef aan dat ik het ontzettend moedig vind van deze mensen dat ze de stap zetten om te leren omgaan met een computer. Het geeft aan dat zij beseffen wat een grote en steeds gewonere plek de digitale dienstverlening ingenomen heeft. Het toont hun leergierigheid aan en het belang om bij te blijven. Deze cursisten durven de digitale drempel over te stappen! Ik vertel hoe leuk het is om met een computer te werken en vooral het gemak dat je ervan hebt.

We kunnen namelijk steeds meer online regelen. Geld overschrijven doen we vanaf de stoel thuis, via de laptop of de smartphone. Bij allerlei instanties kun je zaken digitaal regelen, op het moment dat het jou uitkomt. Ik juich die ontwikkelingen toe. Zowel in mijn werk als privé maak ik veel gebruik van het internet en sociale media. Maar ik merk nog wat aarzeling bij de cursisten, zeker als het gaat om online bankieren. Dat zal vast veranderen als ze ervaren hoe makkelijk en veilig alles gaat.

In onze gemeente zien we dat steeds meer inwoners en ondernemers gebruikmaken van onze digitale dienstverlening. We willen het u zo makkelijk mogelijk maken en blijven dan ook investeren in het verbeteren van onze online diensten. Maar misschien denkt u wel: mooi allemaal, maar er zijn ook  inwoners die geen computer hebben of die niet digitaalvaardig zijn. Natuurlijk hebben en houden wij oog voor mensen die niet online actief zijn. Traditionele communicatiemethoden zoals een brief, een persoonlijk gesprek, een wijkbericht of advertentie in de krant blijven belangrijk. Dus blijven wij ook informatie op papier beschikbaar stellen.

Samen met de bibliotheek AVV stimuleren we daarnaast onze inwoners die weinig of geen digitale ervaring hebben om een laagdrempelige cursus te volgen. Bij de Klik & Tik bijeenkomsten leert u gratis en in uw eigen tempo de basisvaardigheden van het computeren.
Ik beveel het van harte aan!


Daarnaast biedt Bibliotheek AVV de cursus Digisterker aan waarbij u leert werken met websites van de overheid, zoals die van onze gemeente. De eerstvolgende cursus Digisterker in Stichtse Vecht begint op 28 maart, ook in het SCC.

Ik vind het fantastisch dat Bibliotheek AVV en de vrijwilligers van het SCC deze cursussen verzorgen. Meer weten? Bel met Bibliotheek AVV, telefoonnummer (0346) 56 75 19.

Als de cursisten beginnen, vertel ik ze nog dat ik graag hun ervaringen per e-mail ontvang. Ik ben heel benieuwd.
 
marc.witteman@stichtsevecht.nl.